De NVVL – Network for Food Experts – is een ontmoetingsplaats voor iedereen die werkzaam is in het voedingsveld met als doel onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring. Deze brugfunctie vervullen we door actuele thema’s aan de orde te stellen die relevant zijn voor zowel het bedrijfsleven als de overheid, onderzoeksinstellingen en opleidingen. Hierbij staat onze onafhankelijkheid altijd voorop.
Onze brugfunctie vervullen we door het organiseren van bijeenkomsten, maar ook door het verspreiden van informatie en online de dialoog te voeren. Daarnaast stimuleert de NVVL aankomend talent door de NVVL-jaarprijzen.

Bestuur

Het bestuur van de NVVL bestaat uit zes personen:

Ad Nagelkerke – Voorzitter
Elly Kaldenberg – Vice-voorzitter
Maartje Geraedts – PR Commissaris
Joy Leegwater – Penningmeester
Marijke van Dooren – Secretaris

Secretariaat

NVVL Secretariaat
tav M. van Dooren
Postbus 208
3440 AE Woerden

Telefoon: 0348 – 460080
E-mail: info@nvvl.nl
Internet: www.nvvl.nl

Werkgroep

Naast het bestuur heeft de NVVL een actieve werkgroep die de krachten bundelen om zowel vanuit voedingskundig als technologisch oogpunt actualiteiten en andere vraagstukken onder de loep te nemen. Hiermee organiseert de werkgroep interessante symposia, bedrijfsbezoeken en discussiebijeenkomsten (‘Rond de Tafelsessies’) die naast kennisuitwisseling natuurlijk in het teken staan van netwerken en discussie.

De Rond de Tafel-sessies zijn uitsluitend toegankelijk voor NVVL-leden. Dit zijn informele en inspirerende bijeenkomsten waar als collega’s onder elkaar gediscussieerd kan worden over een actueel thema. Deze sessies bieden een goede gelegenheid om nieuwe inzichten te verwerven als ervaringen uit te wisselen. De bijeenkomsten vinden plaats op wisselende locaties.

Op dit moment bestaat de werkgroep uit de volgende leden:

Simone Broxks, Martine Jansen-van der Vliet, Marloes Kneppers, Debby Lautenbach, Annemarie Nijhof, Elke Ribbers-Jutten, Roos de Roo, Judith Rosenboom, Anke Schlatmann, Angela Severs, Mirjam Smit-van Hal, Inge Stoelhorst en Marieke van Zoggel.