Om goed (praktisch) onderzoek te stimuleren reikt de NVVL jaarlijks twee NVVL-afstudeerprijzen uit aan HBO- en WO-studenten levensmiddelentechnologie, voeding of diëtetiek. De beste HBO- én WO-scriptie wordt beloond met een oorkonde, een geldbedrag van € 500,- en een aandenken. Daarbij mogen de studenten hun onderzoek presenteren.

De afstudeeronderwerpen dienen betrekking te hebben op het gebied van (toegepaste) voedingsleer, voedingsfysiologie, voedselbereiding, levensmiddelenchemie, -technologie, -microbiologie of -wetgeving. Zo mogelijk dienen maatschappelijke relevantie en/of consequenties van het behandelde te worden weergegeven.

De inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury:

 • Dr. ir. Ad van Bodegraven, MD, PhD VUmc Department of Gastroenterology Amsterdam;
 • ir. Henk-Jan Meijer, Hogeschool HAS;
 • Coline vd Boogaard, RIVM Bilthoven;
 • ir. Judith Bontenbal, Hogeschool Inholland Delft;
 • Dr. Stephan Peters, NZO;
 • Dr. Toine Hulshof, Kellog Company;
 • Nard Clabbers; TNO;
 • Mariska Vos, Oost NV.

‘Op weg naar een zonnige toekomst’
Kunstenaar: Corry Ammerlaan

Winnaars NVVL Jaarprijs 2016

Aan het einde van het symposium ‘Personalised Food & Lifestyle’ van donderdag 24 maart werd de NVVL Jaarprijs 2016 uitgereikt. Dit keer door Boudewijn Breedveld voorheen werkzaam bij het Voedingscentrum, omdat hij na jarenlange inzet voor de NVVL aftreedt als voorzitter van de jury.

De WO-prijs ging naar Elly Mertens, student Humane voeding van Universiteit Wageningen voor haar scriptie “Overall diet in relation tot cardiovascular incidence and risk markers: Evidence from the Caerphilly Prospective Study”. Mertens deed onderzoek naar drie voedingspatronen in relatie tot hart- en vaatziekten. Ze concludeerde dat vooral het zogenoemde DASH-voedingspatroon het risico verlaagt.

Food Commerce and Technology student Kevin Langelaar van Hogeschool INHOLLAND Delft ontving de HBO-prijs voor zijn scriptie “Optimal umami taste determination using yeast extract combinations”. Langelaar deed vertrouwelijk onderzoek bij DSM naar natuurlijke smaakversterkers zoals gistextract, die in het kader van “clean labeling” in plaats van additieven met E-nummers gebruikt kunnen worden.

Winnaars van de NVVL scriptieprijs 2017-2018 zullen eind 2018 hun scriptie pitchen voor andere food professionals op een nationaal event.

Insturen

NVVL-Jaarprijs 2019

Studenten aan Nederlandse Hogescholen en Universiteiten die na 1 oktober 2017 zijn afgestudeerd, worden uitgenodigd hun afstudeerwerk of scriptie in te zenden naar info@nvvl.nl ter beoordeling van de jury.

Procedure voor inzending

 • Het werkstuk moet uiterlijk 1 oktober 2018 via info@nvvl.nl;
  voorzien van een korte motivatiebrief en samenvatting van de scriptie plus akkoord door de begeleiders
 • De naam van de universiteit of hogeschool dient voorop vermeld te staan, eventueel faculteit/vakgroep;
 • De datering van de scriptie dient duidelijk aangegeven te zijn en dient te liggen tussen 1 oktober 2017-1 oktober 2018;
 • Apart bijgesloten dienen naam, adres, e-mail, telefoonnummer en studiefase van de inzenders vermeld te zijn, evenals de e-mailadressen en namen van begeleiders;

Voorwaarden voor inzending

 • Het werkstuk (scriptie of onderzoeksverslag) dient tijdens de afstudeerfase te zijn gemaakt;
 • Het moet een thema behandelen uit de voedingsleer, levensmiddelenleer, voedingsmiddelentechnologie en/of aanverwante gebieden;
 • Zo mogelijk dienen maatschappelijke relevantie en/of consequenties van het behandelde te worden weergegeven;
 • Het werkstuk mag op het moment van aanbieden nog niet in publiceerbare vorm zijn.

Beoordeling

Ingezonden scripties worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • opzet;
 • wetenschappelijke waarde/onderwijswaarde;
 • toegepaste waarde;
 • inhoudelijke aspecten;
 • conclusies en aanbevelingen;
 • samenvatting;
 • lay-out;
 • leesbaarheid;
 • taalhantering;
 • eigen inbreng.

Eerdere winnaars

NVVL jaarprijs 2017

De WO-prijs gaat naar Luc Sweers, bachelor student Humane voeding van Universiteit Wageningen voor de scriptie “Ligands of the aryl hydrocarbon receptor produced by gut microbiotia”.

De HBO-prijs gaat naar Sharon van der Meer (Haagse Hogeschool), student Humane voeding van Universiteit Wageningen voor de scriptie “Is de 3D-voedselprinter het keukenapparaat van de toekomst?”.

NVVL jaarprijs 2016

De WO-prijs ging naar Elly Mertens, student Humane voeding van Universiteit Wageningen voor haar scriptie “Overall diet in relation tot cardiovascular incidence and risk markers: Evidence from the Caerphilly Prospective Study”. Mertens deed onderzoek naar drie voedingspatronen in relatie tot hart- en vaatziekten. Ze concludeerde dat vooral het zogenoemde DASH-voedingspatroon het risico verlaagt.

Food Commerce and Technology student Kevin Langelaar van Hogeschool INHOLLAND Delft ontving de HBO-prijs voor zijn scriptie “Optimal umami taste determination using yeast extract combinations”. Langelaar deed vertrouwelijk onderzoek bij DSM naar natuurlijke smaakversterkers zoals gistextract, die in het kader van “clean labeling” in plaats van additieven met E-nummers gebruikt kunnen worden.

NVVL-Jaarprijs 2015

De uitreiking van de NVVL-jaarprijs 2015 heeft plaatsgevonden tijdens het BCFCareerevent op donderdag 21 mei 2015. Voor het HBO ging de prijs naar Carla van Aller en Inge Krul (Hogeschool van Amsterdam). De titel van hun scriptie luidt: ‘Energiebehoefte bij kinderen met een verdenking op een neuromusculaire- en/of mitochondriële ziekte’.

Voor het WO werd de prijs uitgereikt aan Anniek Hoogeveen (Universiteit Wageningen). De titel van haar scriptie is: ‘Partial budgeting analysis of the provision of allergen information and allergen free food in a catering business’.