Om goed (praktisch) onderzoek te stimuleren reikt de NVVL jaarlijks twee NVVL-afstudeerprijzen uit aan HBO- en WO-studenten levensmiddelentechnologie, voeding of diëtetiek. De beste HBO- én WO-scriptie wordt beloond met een oorkonde, een geldbedrag van € 500,- en een aandenken. Daarbij mogen de studenten hun onderzoek presenteren.

De afstudeeronderwerpen dienen betrekking te hebben op het gebied van (toegepaste) voedingsleer, voedingsfysiologie, voedselbereiding, levensmiddelenchemie, -technologie, -microbiologie of -wetgeving. Zo mogelijk dienen maatschappelijke relevantie en/of consequenties van het behandelde te worden weergegeven.

De inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury:

 • Dr. ir. Ad van Bodegraven, MD, PhD VUmc Department of Gastroenterology Amsterdam;
 • ir. Henk-Jan Meijer, Hogeschool HAS;
 • Coline vd Boogaard, RIVM Bilthoven;
 • ir. Judith Bontenbal, Hogeschool Inholland Delft;
 • Dr. Stephan Peters, NZO;
 • Dr. Toine Hulshof, Kellog Company;
 • Nard Clabbers; TNO;
 • Mariska Vos, Oost NV.

‘Op weg naar een zonnige toekomst’
Kunstenaar: Corry Ammerlaan

Winnaars NVVL Jaarprijs 2016

Aan het einde van het symposium ‘Personalised Food & Lifestyle’ van donderdag 24 maart werd de NVVL Jaarprijs 2016 uitgereikt. Dit keer door Boudewijn Breedveld voorheen werkzaam bij het Voedingscentrum, omdat hij na jarenlange inzet voor de NVVL aftreedt als voorzitter van de jury.

De WO-prijs ging naar Elly Mertens, student Humane voeding van Universiteit Wageningen voor haar scriptie “Overall diet in relation tot cardiovascular incidence and risk markers: Evidence from the Caerphilly Prospective Study”. Mertens deed onderzoek naar drie voedingspatronen in relatie tot hart- en vaatziekten. Ze concludeerde dat vooral het zogenoemde DASH-voedingspatroon het risico verlaagt.

Food Commerce and Technology student Kevin Langelaar van Hogeschool INHOLLAND Delft ontving de HBO-prijs voor zijn scriptie “Optimal umami taste determination using yeast extract combinations”. Langelaar deed vertrouwelijk onderzoek bij DSM naar natuurlijke smaakversterkers zoals gistextract, die in het kader van “clean labeling” in plaats van additieven met E-nummers gebruikt kunnen worden.

Insturen

NVVL-Jaarprijs 2018

Studenten aan Nederlandse Hogescholen en Universiteiten die na 1 oktober 2016 zijn afgestudeerd, worden uitgenodigd hun afstudeerwerk of scriptie in te zenden ter beoordeling.

Procedure voor inzending

    • Het werkstuk moet uiterlijk 15 november 2017 in tweevoud zijn ingezonden en getypt op formaat A4;
    • Het ingezonden werkstuk dient vergezeld te gaan met een motivatiebrief van de inzender(s) zelf;
    • De naam van de universiteit of hogeschool dient voorop vermeld te staan, eventueel faculteit/vakgroep;
    • De datering van de scriptie dient duidelijk aangegeven te zijn;
    • Apart bijgesloten dienen naam, adres, e-mail, telefoonnummer en studiefase van de inzenders vermeld te zijn, evenals de e-mailadressen en namen van begeleiders;
    • Graag adresseren aan de NVVL;
    • Een korte motivatiebrief en de samenvatting van de scriptie per email graag sturen naar info@nvvl.nl.

Voorwaarden voor inzending

 • Het werkstuk (scriptie of onderzoeksverslag) dient tijdens de afstudeerfase te zijn gemaakt;
 • Het moet een thema behandelen uit de voedingsleer, levensmiddelenleer, voedingsmiddelentechnologie en/of aanverwante gebieden;
 • Zo mogelijk dienen maatschappelijke relevantie en/of consequenties van het behandelde te worden weergegeven;
 • Het werkstuk mag op het moment van aanbieden nog niet in publiceerbare vorm zijn.

Beoordeling

Ingezonden scripties worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • opzet;
 • wetenschappelijke waarde/onderwijswaarde;
 • toegepaste waarde;
 • inhoudelijke aspecten;
 • conclusies en aanbevelingen;
 • samenvatting;
 • lay-out;
 • leesbaarheid;
 • taalhantering;
 • eigen inbreng.

Eerdere winnaars

NVVL jaarprijs 2016

Aan het einde van het symposium ‘Personalised Food & Lifestyle’ van donderdag 24 maart werd de NVVL Jaarprijs 2016 uitgereikt.

De WO-prijs ging naar Elly Mertens, student Humane voeding van Universiteit Wageningen voor haar scriptie “Overall diet in relation tot cardiovascular incidence and risk markers: Evidence from the Caerphilly Prospective Study”. Mertens deed onderzoek naar drie voedingspatronen in relatie tot hart- en vaatziekten. Ze concludeerde dat vooral het zogenoemde DASH-voedingspatroon het risico verlaagt.

Food Commerce and Technology student Kevin Langelaar van Hogeschool INHOLLAND Delft ontving de HBO-prijs voor zijn scriptie “Optimal umami taste determination using yeast extract combinations”. Langelaar deed vertrouwelijk onderzoek bij DSM naar natuurlijke smaakversterkers zoals gistextract, die in het kader van “clean labeling” in plaats van additieven met E-nummers gebruikt kunnen worden.

NVVL-Jaarprijs 2015

De uitreiking van de NVVL-jaarprijs 2015 heeft plaatsgevonden tijdens het BCFCareerevent op donderdag 21 mei 2015. Voor het HBO ging de prijs naar Carla van Aller en Inge Krul (Hogeschool van Amsterdam). De titel van hun scriptie luidt: ‘Energiebehoefte bij kinderen met een verdenking op een neuromusculaire- en/of mitochondriële ziekte’.

Voor het WO werd de prijs uitgereikt aan Anniek Hoogeveen (Universiteit Wageningen). De titel van haar scriptie is: ‘Partial budgeting analysis of the provision of allergen information and allergen free food in a catering business’.

NVVL-Jaarprijs 2014

Bas Bremer en Irma de Kleijne van de HAS kennistransfer Den Bosch hebben de NVVL jaarprijs 2014 gewonnen. De titel van hun scriptie luidde: ‘Minimalisatie van de vetoxidatie in geëxtrudeerd pet food’. De prijs werd uitgereikt op het NVVL symposium op 13 november 2014.

NVVL- Jaarprijs 2013

Tijdens het NVVL symposium op 29 oktober 2013 werd de NVVL- jaarprijs 2012 uitgereikt aan Annelie Verbon van de Wageningen Universiteit, Food Technology. De titel van haar afstudeerwerk luidde: ‘Verkleuring van knolselderij: mechanismen en preventie’. De winnaars van de HBO afstudeerprijs waren Matty Karsten en Lydia Schotema van de Hogeschool van Amsterdam; Voeding & diëtetiek. De titel van hun afstudeerwerk luidde: ‘De invloed van pectinesuppletie op de totale energie-inname’.

NVVL- Jaarprijs 2012

Tijdens het NVVL symposium op 19 april 2012 werden de NVVL-jaarprijzen 2011 uitgereikt. Dit jaar is de prijs in het Hoger Onderwijs toegekend aan Dennis van Schaijk & Anne van Son. De titel van hun HBO scriptie luidde: ‘Bepaling en onderbouwing van de minimaal vereiste sterilisatie- en pasteurisatiewaarden van asperges, kersen en tutti frutti in pot en blik’. De prijs voor het Wetenschappelijk Onderwijs is toegekend aan Grace Tan Hui Shan. De titel van haar scriptie luidde: ‘Investigating the Pine Nut Syndrome’.

NVVL- Jaarprijs 2011

Tijdens het symposium op 21 april 2011 werd de NVVL-jaarprijs 2010 uitgereikt. Floor Scheffers ontving de prijs voor het Hoger Beroepsonderwijs met haar scriptie ‘Voedselverspilling’.

NVVL- Jaarprijs 2010

Geerke Duijzer heeft de NVVLjaarprijs voor de beste scriptie in het Wetenschappelijk Onderwijs gewonnen. De prijs voor de beste HBO-scriptie ging naar Jitske Spijker en Annelies van den Hoven. De prijzen werden op 22 april 2010 uitgereikt tijdens het NVVL-symposium over duurzaamheid.

NVVL- Jaarprijs 2009

Tijdens het NVVL symposium op 16 april 2009 werden de NVVL-jaarprijzen uitgereikt. Elissavet Gkogka ontving de prijs voor haar WO- scriptie: ‘The antimicrobial activity of the essential oil of Pistacia lentiscus var Chia’. Mariëlle Strijbos won de prijs voor HBO-ers met haar scriptie ‘Vitamine- en mineralensuppletie bij kinderen’. Ze maakte een beslisboom voor de advisering van vitaminesupplementen aan kinderen tot twaalf jaar.

NVVL- Jaarprijs 2008

Tijdens het symposium over zoutreductie van 27 maart 2008 zijn de NVVL-jaarprijzen voor de beste afstudeerscripties uitgereikt. WO-studente Elske van Dijk won de NVVL-jaarprijs voor haar afstudeerscriptie naar het voorkómen van reizigersdiarree met probiotica. Voor het HBO waren Frits Matthijssen en Kristel Verdonschot van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen de winnaars. Zij deden onderzoek naar de graansoort Teff.

NVVL-Jaarprijs 2007

Op 19 april 2007 ontving Anke Jansen van de Agrotechnology and Foodsiences group van de Wageningen Universiteit de Jaarprijs 2006 in het wetenschappelijk onderwijs. De prijs werd uitgereikt tijdens het NVVL-symposium ‘Better Food with Nanotechnology; gezonder, veiliger, lekkerder’? De titel van haar scriptie luidde ‘Analysing and modelling permeation through micro-perforated films’ . In de categorie Hoger beroepsonderwijs is de prijs gegaan naar het afstudeerverslag over de ontwikkeling en validatie van een voedselfrequentievragenlijst voor het schatten van de zwavelinname uit voeding door patiënten met colitis ulcerosa. Het verslag werd geschreven door Susanne Buskermolen en Sjoukje Woudt van de Hogeschool van Amsterdam.

NVVL-Jaarprijs 2006

Nynke Bergsma van Wageningen Universiteit heeft de WO jaarprijs 2005 gewonnen met haar scriptie: ‘Inactivation by Preparation: consumer praparation of chicken breasat fillet and the effect on the thermal inactivation of Campylobacter jejuni’.
Natascha van Rijssen en Carina van Bijl hebben de HBO jaarprijs gewonnen. Deze studenten van de Hogeschool van Amsterdam voerden hun onderzoek uit bij het VU medisch centrum, de titel van hun werkstuk luidde ‘Indirecte calorimetrie bij volwassen IC-patiënten: dag- of nachtmeting?’.